Webanalyse med Google Analytics

Google Analytics er ikke direkte relatert til søkemotoroptimalisering, men er nærmest obligatorisk dersom du bryr deg om hvordan ditt nettsted presterer. Google Analytics gir deg verdifull informasjon om dine brukere, og er et grunnleggende verktøy for å komme igang med datadrevet digital kommunikasjon og markedsføring. Alle som har en nettside bør bruke Google Analytics.

For å kunne måle effekten av ditt optimaliseringsarbeide trenger du et godt program for å utføre webanalyse på nettsiden. Google Analytics er et kraftig analyseverktøy som samler inn data om brukerne på din nettside eller nettbutikk, slik at du kan måle og analysere brukeradferden. Google Analytics ble lansert i 2005, og er nå det mest brukte analyseverktøyet på nett. Programmet er gratis og kan implementeres på alle typer nettsteder. Alt du trenger å gjøre er å legge inn et script på din nettside.

Google Analytics påvirker ikke rangeringen direkte, men gir deg mulighet til å følge med på trafikkutviklingen, og se konkret statistikk på hvordan dine besøkende bruker og opplever nettsiden. Basert på disse tallene kan du sette igang tiltak for optimalisering av nettstedet, og sørge for at din digitale kommunikasjon og markedsføring blir datadrevet og mer treffsikker.

Google Analytics gir deg innsikt om dine brukere

Med Google Analytics kan du kan blant annet se hvem som besøker nettsiden din. Er de menn eller kvinner? Hvilket alderssegment tilhører de? Hva er dere geografiske plassering? Og ikke minst hva er deres interesser? Denne informasjonen er verdifull fordi du kan identifisere hvilket type innhold som både fungerer og ikke fungerer innenfor ulike målgruppesegmenter.

Google Analytics forteller deg hvor trafikken kommer ifra

Google Analytics gir deg også oversikt over hvilke kanaler som genererer besøk på nettsiden. Det å forstå hvor trafikken inn til nettstedet kommer fra er nyttig fordi det kan besvare spørsmål som: Har SEO-tiltakene noe for seg? Har bannerkampanjen vært vellykket? Og hva med alt det vi gjør på sosiale medier? Dette er bare noe av det du kan få svar på ved å se på hva som faktisk driver trafikk inn til nettsiden. Driver du med søkemotoroptimalisering kan det eksempelvis være nyttig å se hvor mange som kommer fra organisk søk og hvilken søkemotor de benytter.

Google Analytics gir deg informasjon om brukernes adferd

Google Analytics gir ikke bare oversikt over trafikktallet og om dette går opp eller ned. Du kan du også se hvordan dine kunder navigerer seg rundt på nettsiden din. Hvor lenge besøker de siden i gjennomsnitt. Hvor mange som faller fra før de begynner å klikke rundt på nettstedet. Og hva slags type innhold som engasjerer de besøkende. Dette er bare noe av det adferdrapporten gir deg svar på. Denne informasjonen er spesielt verdifull hvis du skal jobbe med kundereiser og vil bygge opp lojale følgere. Mens det gjennomsnittlige tidsforbruket på nettstedet er spesielt interessant data i forhold til SEO fordi det er et uttrykk for høy kvalitet og relevans for de besøkende.

Google Analytics lar deg måle suksess

Skal du virkelig måle effekt med Google Analytics, bør du komme i gang med å måle konverteringer. En konvertering er en relevant predefinert handling som telles idet noen foretar seg noe inne på nettsiden, og som i seg selv gir en verdi eller indirekte kan føre til verdiskapning. Denne handlingen måles uavhengig om det er betalte eller organiske aktiviteter (SEO), men Google Analytics gir deg muligheten til å filtrere på kilden som har bidratt til konverteringen.

I Google Analytics kan du sette opp egendefinerte målsettinger for å måle det som er viktig for din virksomhet. Rapportene for konvertering kan fortelle deg mer enn bare hvor mange mål som er fullført. For eksempel kan du når du oppretter et destinasjonsmål legge opp flere ledd, og følge brukeren gjennom hele «trakten» som forhåpentligvis leder til en konvertering. Da kan du se hvor brukerne kommer inn og hvor de faller av, og eventuelt igangsette tiltak for å forbedre brukeropplevelsen og øke konverteringsraten.

Hva som er en konvertering kan imidlertid variere. Ulike virksomheter har ulike mål og parametere for å måle suksess. For en nettbutikk er det naturlig nok avgjørende å måle antall kjøp. For organisasjoner kan det være påmeldinger til kurs eller nyhetsbrev som er konverteringen. Mens en B2B-aktør har kanskje andre målsettinger som for eksempel en ordre, hvor mange som laster ned et PDF-dokument eller sender inn et kontaktskjema.

Google Analytics gir deg et godt beslutningsgrunnlag

Google Analytics gir deg et solid grunnlag for å ta gode strategiske beslutninger innenfor digital kommunikasjon og markedsføring. Når du vet hvem de besøkende er, hvilke kilder de kommer fra, hva slags innhold som engasjerer, hvilke kanaler, kampanjer, målgrupper og annonsebudskap som konverterer og er mest lønnsomme. Da har du et godt innsiktsgrunnlag for å ta strategisk gode digitale beslutninger for din virksomhet, istedenfor for å basere deg på synsing og forutinntatte holdninger.

Bli datadrevet med Google Analytics

Det er enkelt å samle inn masse data med Google Analytics, og har du sans for tall og statistikk kan det være morsomt å bla seg rundt i rapportene. Det er imidlertid langt vanskeligere å virkelig dra nytte av tallene ved å sette de i en sammenheng, og gjøre tiltak som bedrer resultatene. Google Analytics er mest verdifullt når du bruker det til å finne svar på konkrete spørsmål, som igjen er forankret i din virksomhets strategi og overordnede mål. Det dere ønsker å finne ut av vil ofte være sammensatt, som for eksempel å se effekten av en kampanje. Da vil du blant annet se på hvor de besøkende kommer fra, hvordan de navigerer videre på nettsiden, og hvordan dette konverterer til handling. Du bør derfor ha en plan for hvordan din virksomhet skal bruke denne informasjonen til å forbedre og optimalisere nettsiden og eventuelle markedsføringskampanjer.

Bruk derfor Google Analytics aktivt for å svar på konkrete spørsmål som:

  • Hvilke kanaler bør vi satse mer på?
  • Hvor er det folk forlater nettsiden?
  • Hvilke sider bør vi forbedre?
  • Hvordan presterer vi på mobil?
  • Og ikke minst hvilke SEO-tiltak gir best effekt?

Skreddersy egne rapporter og dashboards

Selv for en erfaren SEOer være krevende å grave seg ned i tallene til Google Analytics. Sørg derfor for at du disse tallene er lett tilgjengelig. Dette kan du gjøre ved å sette opp egendefinerte rapporter og dashboards i Google Analytics med de tallene som gir innsikt og verdi for deg og din virksomhet.

Oppgrader til Google Analytics 4

Google Analytics 4 er et helt nytt målingsverktøy og ikke bare en oppdatering av Google sitt analyseverktøy, og er en ny måte å samle inn og vise data på. Dataene er mindre fragmenterte enn tidligere, og de settes mer i sammenheng med bruk på tvers av ulike enheter og plattformer. Google Analytics 4 og kan brukes både for nettsted og app, og inneholder forenkling av brukergrensesnittet, med noen nye funksjoner og rapporteringsmuligheter, og ikke minst mer tilrettelegging for enkeltpersoner.

I Google Analytics 4 er det en betydelig dypere integrasjon med Google Ads. Det følger blant annet med en rekke annonsevennlige events som du enkelt kan sette opp selv. Du får også oversikt over YouTube-visninger og konverteringer fra organiske kanaler som Google søk, sosiale medier og e-post. Dette gjør at du får et mer helhetlig bilde av dine markedsføringstiltak.

Bruker du den nye versjonen av Google Analytics kan du også dra nytte av Googles kunstige intelligens. I panelet til Google Analytics 4 blir du automatisk gjort oppmerksom på tydelige trender i dataene, som eksempelvis økt etterspørsel etter enkelte produkter eller tjenester. Du får også forslag til spørsmål å stille, konkrete svar på disse spørsmålene, og en lenke til den aktuelle rapporten hvor du kan fordype deg videre.