Effektiv innholdsproduksjon med kunstig intelligens

I 2022 fikk vi programmer som Dall-e, Midjourney og ChatGPT3. Plutselig hadde vi tilgang til maskiner som kunne skape bilder og skrive tekster. Generativ kunstig intelligens har både skapt fasinasjon og redsel, og satt spørsmålstegn ved behovet for journalister, tekstforfattere og SEO-eksperter i fremtiden. Hvilke konsekvenser har kunstig intelligens for kommunikasjonbransjen?

Kunstig intelligens (KI) er ikke en ny teknologi, og har vært brukt lenge av både bedrifter og privatpersoner. Flere mener at vi allerede er inne den fjerde industrielle revolusjon med teknologier som genteknologi, blockchain og kunstig intelligens. Om dette stemmer skal jeg verken bekrefte eller avkrefte, men det som er sikkert er at vi lever i en verden med økt digitalisering av industrielle systemer der mennesker og maskiner i stadig større grad samarbeider i et integrert digitalt nettverk.

Ifølge Wikipedia er kunstig intelligens:

En teknikk man bruker for å gi datamaskiner og dataprogrammer en mest mulig intelligent respons. Et systems evne til å korrekt tolke eksterne data, å lære av slike data, og å bruke denne kunnskapen til å oppnå spesifikke mål og oppgaver gjennom fleksibel tilpasning.

Kunstig intelligens er med andre ord ikke særlig intelligent i bokstavelig forstand, men ganske enkelt maskinlæring. Det vil si avanserte algoritmer som lærer å kjenne igjen mønstre i data, i motsetning til mer tradisjonelle algoritmer som er ett sett med forhåndsbestemte regler.

Skap innhold med ChatGPT

Det å produsere innhold med kunstig intelligens er heller ikke en ny problemstilling. Vi har i flere år hatt verktøy som copy.ai , writesonic og jasper.ai. Og dette er bare noen eksempler på kreative programmer som bruker kunstig intelligens for å skape noe. På nettsiden «There is an ai for that» finner du en oversikt med hundrevis av kreative verktøy med kunstig intelligens.

November 2022 ble imidlertid ChatGPT-3 lansert for offentligheten, og programmet ble raskt en utfordring for utdanningssektoren. ChatGPT (generative pre-trained transformer) er en språkmodell utviklet av OpenAI som bruker kunstig intelligens for å generere menneskelignende tekst basert på din input. ChatGPT tar imot instruksjoner (promter) gjennom en chatboks, og ved hjelp av disse instruksjonene utfører den oppgaver som å skrive ulike typer innhold. ChatGTP er det beste eksemplet på det vi kaller generativ kunstig intelligens, og den foreløpige siste modellen ChatGPT-4 ble lansert 14. mars 2023.

Det som skiller ChatGPT fra andre lignende KI-verktøy er språkmodellens evne til å kommunisere. Modellen er trent på enorme mengder datasett av tekst. Tilgjengeligheten av disse dataene hjelper maskinen med å finne ut hvordan den skal forme setninger. Dette gjør at ChatGTP kan produsere tekst som både er meningsfull og grammatisk korrekt. ChatGTP kan kommunisere med brukere på en samtalemessig måte, svare på oppfølgingsspørsmål, anerkjenne feil, avvise upassende forespørsler, og til og med utfordre feilaktige premisser.

Algoritmene til ChatGTP er imidlertid langt fra feilfrie. Det er også svakheter ved språkmodellen som du bør kjenne til hvis du skal jobbe med ChatGTP:

  • Hallusinering. Ettersom modellen fungerer etter predikasjonsprinsippet, er det stor sjanse for unøyaktighet. ChatGTP kan finne på å hallusinere hvis den ikke har svar på spørsmålet du stiller. Dette medfører at den genererte teksten bør kvalitetssikres.
  • Eldre data. ChatGPT har foreløpig kun tilgang til eldre data – til og med år 2022. Dette kan medføre at ChatGPT er ikke kjent med de aktuelle hendelsene du etterspør.
  • Fare for plagiering. Hvis du gir ChatGPT noen få instruksjoner, er det stor sjanse for at resultatet som genereres, ligner på allerede eksisterende innhold. Dette øker sjansene for plagiering. Sørg derfor for at instruksjonene du gir ChatGTP er svært detaljerte og spesifikke.
  • Manglende empati. ChatGPT har ikke samme evne som mennesker til å forstå og tolke følelser. Det betyr at den kanskje ikke er i stand til å reagere hensiktsmessig på tema som er emosjonelt ladede eller sensitive.
  • Mangel på kreativitet. ChatGPT har ikke generell kunstig intelligens – kun generativ KI. Dette medfører at den kan bare generere svar basert på de dataene den ble trent på, og kan ikke generere nye eller kreative svar.

På tross av disse svakhetene kan ChatGPT likevel brukes til en rekke formål utover å være en søkeassistent som gir deg klare og konsise svar på spørsmål, slik at du slipper å søke gjennom flere nettsider for å finne svarene du leter etter. Språkmodellen kan også generere ulike typer tekst av relativt høy kvalitet. ChatGTP kan i prinsippet skrive essay, fiktive historier, dikt og vitser.

Kunstig innholdsproduksjon og SEO

Vi har bare så vidt begynt å utnytte potensialet for å bruke kunstig intelligens innen innholdsproduksjon, og vi vet ennå ikke hvilke konsekvenser det har for SEO-faget. Innholdsproduksjon både den viktigste og vanskeligste disiplinen innenfor søkemotoroptimalisering. Innholdet skal både være nyttig, originalt og ha høy kvalitet hvis det skal rangeres høyt i Google sitt søkeresultat. Og da blir spørsmålet hvordan man kan bruke ChatGPT til å forbedre sine SEO-resultater, uten å bryte Googles retningslinjer. Hvis du begynner å publisere autogenerert innhold på din nettside, vil Google med stor sannsynlighet oppdage dette, og da blir spørsmålet om de velger å straffe denne typen innhold.

I august 2022 kom Google med oppdateringen «More content by people, for people«. Her understreket Google at artikler først og fremst skal være nyttige for brukerne. Det betyr at kunstig generert innhold ikke i seg selv er negativt, men at godt innhold skal være hjelpsomt, til å stole på, og laget for mennesker. Samtidig som at leserne opplever at innholdet er skrevet av en person, og ikke en robot.

Det er ikke overraskende at Google lander på denne konklusjonen ettersom Google har sin egen språkmodell basert på kunstig intelligens – Gemini. Samtidig gir ikke dette nødvendigvis grønt lys for publisister til å omfavne kunstig intelligens fullt ut uten å frykte en SEO-reaksjon. Selv om ChatGTP kan levere innhold av relativ høy kvalitet, er algoritmene trent på menneskeskapte data, noe som medfører fare for plagiering, og Google har tradisjonelt vært flinke til å oppdage og «straffe» denne typen innhold. Derfor bør man også være svært forsiktig med å publisere kunstig generert innhold hvis man ønsker å rangere i Google sin søkemotor.

Skap bilder med kunstig intelligens

Generativ kunstig intelligens har mange bruksområder utover tekst. Den kan brukes å generere bilder, video, musikk, design m.m. Det kan også brukes i kreative prosesser, forskning, spillutvikling, medisin og andre felt hvor det er behov for å skape nytt og variert innhold basert på eksisterende data. Dette gir igjen muligheter for effektivisering.

Alle som har jobbet med digital innholdsproduksjon vet hvor mye tid man kan bruke på å lete etter generelle og intetsigende stock-bilder i ulike bildedatabaser. Denne tiden kan imidlertid nå være over. KI-baserte bildegeneratorer som Midjourney og DALL-E bruker dyplæringsmetoder trent på et stort datasett av bilder, og lærer mønstre og strukturer i disse dataene for deretter å kunne generere nye lignende data som ligner på de opprinnelige. Det som gjør disse bildegeneratorene unike er at de kan generere realistiske bilder av en rekke forskjellige konsepter og ideer som beskrives i tekstform (også kalt prompter). Hvert ord i en tekstmelding, for eksempel «løvetann som vokser gjennom asfalt», er en instruksjon som forteller den generativ KI-modellen hvilke bilder den skal finne og sette sammen til et nytt bilde. Dette gjør teknologien spesielt egnet til å skape visuelle kreasjoner, noe som gjør at vi nå kan lage fantastiske bilder og illustrasjoner med hjelp av kunstig intelligens.

Med KI-baserte bildegeneratorer kan innholdsprodusenter enkelt lage illustrasjoner til artikler, bilder til reklame og markedmateriell, infografikk og bildeposter til sosiale medier m.m. Samtidig har teknologien potensielt mange ulike bruksområder, og er ikke bare en svært nyttig teknologi for oss som jobber med digital innholdsproduksjon Det er også en spennende teknologi for alle kreative mennesker som liker å eksperimentere med kunst, produktdesign, teksteffekter og logotyper.

Ta i bruk kunstig intelligens

Det finnes knapt noen teknologi som er like myteomspunnet som kunstig intelligens – både med positive og negative fortegn. Det negative teller alt fra frykten for autonome drapsroboter som vi har mistet kontroll over, til faren for å miste jobben. Det er imidlertid ingen grunn til å bli verken dystopisk eller konspiratorisk. Det meste er heldigvis oppspinn. Og det er heller ingen fare for at jobben til markedsførere, journalister og innholdsprodusenter blir borte med det første. Programmer som ChatGPT, Dall-e, og Midjourney er først og fremst svært nyttige verktøy som kan bidra til å effektivisere vår hverdag.

Samtidig kjenner vi heller ikke til fremtiden og hvilke konsekvenser det kan ha å bruke KI-verktøy som ChatGPT til innholdsproduksjon. Det som bidrar til å gi deg høy rangering i Google sitt søkeresultat i dag, kan være med å straffe deg i fremtiden. Og selv om blogginnlegg og artikler i prinsippet kan skrives av kunstig intelligens med en brøkdel av tiden det ville tatt en menneskelig skribent, og med en kvalitet ofte på høyde med innhold skrevet av mennesker, vil jeg likevel ikke anbefale å overlate hele skrivejobben til ChatGTP, men heller brukt den som en svært effektiv assistent. Dette gjelder spesielt tekster som skal vurderes og rangeres av Google. Da er det nok heller «tryggere» å bruke ChatGTP til tekster for intranett, nyhetsbrev og sosiale medier. Husk imidlertid at lavthengende frukt for deg er også lavthengende frukt for andre. Samtidig er det viktig å minne om at jussen henger som vanlig etter teknologiutviklingen, og det er fortsatt mye usikkerhet knyttet til bruksrett og opphavsrett rundt KI-generert innhold. OpenAI har foreløpig vært svært tilbakeholden med å fortelle hvilke data KI-modellene er trent på, og i skrivende stund er det søksmål på gang imot selskapet.

Det er imidlertid mye som tyder på at mange skribenter ser på kunstig intelligens som et verktøy snarere enn å se det som en erstatning. Det kan være at fremtidens skriving vil innebære en symbiose av menneskelig kreativitet og KI-effektivitet. Og i stedet for å se på generativ KI som en trussel, bør vi omfavne det som en mulighet. Verktøy som ChatGPT og lignende programmer er ikke her for å erstatte oss, men for å styrke oss. Og for de som lager mye innhold kan generativ KI være en fantastisk hjelper. ChatGTP kan i prinsippet hjelpe oss å få ideer, lage illustrasjoner, skrive disposisjoner, publisere tekster m.m. Du kan også forbedre skrivestilen din ved hjelp av forslagene fra språkmodellen. I tillegg vil den også korrigere grammatiske feil i tekstene dine.

ChatGTP ikke er en direkte konkurrent til Google. Likevel vil KI være med på endre måten søk utføres på, noe som igjen vil endre SEO-faget. Selv om ChatGPT er genial til å analysere og innhente innformasjon og hjelpe deg med førsteutkastet, kan du nok ikke sette bort all skrivejobben i SEO-perspektiv. Google er opptatt av originalitet, og i hvert fall foreløpig er vi mennesker langt flinkere enn tekstgeneratorene til å komme opp med helt originale ideer. Samtidig er ChatGPT et fantastisk kreativt verktøy, og det er ingen tvil om at det kan brukes til mange aspekter av søkemotoroptimalisering. Vær derfor ikke redd for å eksperimentere med ChatGPT, og oppdage hvordan det kan hjelpe deg med å forbedre din SEO-strategi og oppnå suksess på nettet. Samtidig vil jeg minne om de vanlige reglene for SEO – relevans, ekspertise, autoritet og tillit.

På samme måte som markedsførere har måttet tilpasse seg fremveksten av nye digitale medier, må skribenter nå utvikle og tilpasse seg fremveksten av kunstig intelligens. Og selv om ChatGTP kan produsere solid og verdifullt innhold med middelmådig «input», vil kvaliteten på den generative KI-produksjonen avhenge i stor grad av kvaliteten på ledeteksten du skriver. Generelle beskrivelser vil gi generelle tekster. Samtidig som jo mer ekspert du er på et emne – desto bedre ledetekst vil du skrive, og bedre innhold vil du produsere. Dette medfører at designere vil generere bedre KI-bilder enn skribenter fordi designere er vant med å tenke visuelt, samtidig som skribentene vil generere bedre tekster enn designere fordi de i utgangspunktet er bedre på tekstproduksjon. Uansett er det de innholdskaperne som klarer å utnytte generativ intelligens til å forbedre arbeidet sitt som kommer til å lykkes i det nye KI-landskapet, og du vil ikke være den skribenten eller designeren som ikke tar i bruk kunstig intelligens.