Kjøp deg synlighet med Google Ads

Dersom du ønsker å kommunisere eller selge produkter og tjenester på nett, er god synlighet i Google nærmest en forutsetning. De fleste kundereiser starter i dag med et søk i Google. Søkemotoroptimalisering kan imidlertid være en langvarig prosess, og da kan det være en fornuftig investering å kombinere satsing på SEO med annonsering i Google Ads.

Søkemotoroptimalisering (SEO) handler om å lage godt og relevant innhold som har langvarig synlighet. Og hvis du er flink til å optimalisere ditt innhold kan du etter hvert se gevinsten i mye gratis trafikk i mange år fremover. Organisk søk har desidert mest trafikk av alle digitale markedskanaler. Over 80 prosent av alle brukere i Google velger å trykke på de organiske søketreffene fordi de nesten alltid gir relevante treff, i motsetning til reklameannonser som ofte ikke er like relevante.

Søkemotoroptimalisering kan imidlertid være en lang og tidkrevende prosess før du ser resultatet av jobben du gjør. Selv om du har en teknisk søkemotoroptimalisert nettside, har utført en grundig søkeordanalyse, skrevet godt innhold med effektiv innholdsoptimalisering, bygget lenker og utført webanalyse med Google Analytics, så har du ingen garanti for god synlighet i Google på dine prefererte søkeord. Fortvil imidlertid ikke. Mens du venter på organisk synlighet i Google kan du kjøpe deg synlighet med Google Ads.

Hva er Pay Per Click og Google Ads?

Google Ads er Google sin annonseplattform og består av mer enn kun søkeannonser i Google sitt søkeresultat. Med Google Ads kan du også kjøre video- og bannerannonser, eller vise dine produkter i Google shopping. Denne artikkelen fokuserer imidlertid kun på søkemotormarkedsføring (PPC), det som tidligere het AdWords.

Google Ads sin Pay Per Click (PPC) annonsering fungerer slik at man betaler for eksponering i Google over de organiske søkeresultatene. PPC-annonsene blir kun vist til personer som er interessert i emnet som annonsøren tilbyr på sin side, ved å koble annonsene opp mot utvalgte søkeord for hver annonsør. Google Ads fungerer som en slags auksjon mellom annonsørene, noe som medfører at klikkprisen varierer avhengig av konkurransen om søkeordet. Annonsemodellen innebærer at du som annonsør kun betaler når noen klikker på annonsen din. Denne modellen gjør at det er vanskelig å finne en mer lønnsom annonsekanal enn Google Ads ettersom annonseplattformen gir en unik mulighet til å målrette deg mot de som aktivt leter etter produktene eller tjenestene dine i søkemotoren til Google.

Gjør også søkeordanalyse til Google Ads

I likhet med søkemotoroptimalisering så bør man også gjøre søkeordanalyse når man skal annonsere i Google Ads. En søkeordanalyse vil si å finne ut hvilke ord eller fraser en potensiell kunde søker etter i Google når han er interessert i ditt produkt. Annonsører tenker i slike tilfeller ofte for komplisert i form av fagtermer, eller at de baserer søkeordene de velger å betale for på synsing og forutinntatte holdninger. Gjør du imidlertid en grundig søkeordanalyse, er det mulig å finne ut hva målgruppen din bruker av ord og uttrykk når den søker etter det din virksomhet kan tilby av varer og tjenester, samtidig som du som annonsør unngår å kaste bort penger på feil eller upresise søkeord.

Slik skriver du gode annonser i Google Ads

Når du har avdekket dine søkeord gjennom en søkeordanalyse, kan du begynne å sette opp annonser i Google Ads basert på disse søkeordene. Søkemotormarkedsføring i Google handler imidlertid ikke bare om å betale seg til en topplassering. I likhet med organisk søk er Google er opptatt av å gi brukerne sine relevante søkeresultater. Det er derfor viktig å skrive annonser som målgruppen din opplever som gode og relevante. Dette kan gi deg bedre kvalitetspoeng som igjen kan gi din annonse bedre plassering til lavere pris. Konkurransen mellom annonsører fungerer som en auksjon der både kvaliteten på annonser og nettstedet ditt, samt hva du er villig til å betale, er med på å bestemme din annonseplassering, der de beste og mest relevante annonsene belønnes med bedre plassering til en lavere kostnad per klikk.

Glem ikke kampanjestyringen i Google Ads

Det er ikke slik at ting går av seg selv når du har satt opp kampanjen din i Google Ads. Du må også følge med etter kampanjelanseringen. God kampanjestyring kan gi store utslag på det endelige resultatet. Alt som skjer i Google Ads er dynamisk. Dette medfører at både annonseplasseringen og budpris på søkeordene kan forandre seg underveis i annonsekampanjen. Å holde øye med annonseringen er også viktig ettersom antallet søk på søkeordene du annonserer på mest sannsynlig vil gå gjennom sesongsvingninger, og en generell utvikling i enten positiv eller negativ retning. Hvis du ikke holder øye med kampanjene dine, kan du ende opp med å bruke mer penger enn du hadde tenkt, eller gå glipp av masse søketreff fordi du hadde satt opp begrensninger på kampanjen.

Fordeler og bakdeler med Google Ads

Både SEO og PPC kan være effektive metoder for bli synlig i søkemotorer. Hver metode har sine fordeler og ulemper, og man kan ha behov for å gjøre begge deler. Google Ads er en svært målrettet form for annonsering, der du treffer de som er ute etter akkurat det du tilbyr i det øyeblikket de søker etter det. Gjennom annonsesystemet kan du nå internettbrukere over hele verden, eller kun brukere i din egen by. Du kommer også raskt i gang, og kan styre budsjetter og innhold på detaljnivå, samtidig som eventuelle endringer kan gjøres i sanntid.

Annonsering i Google Ads er også svært målbart, og målbarheten gjør at du har full kontroll over kostnader. Du kan forsikre deg om at det du gjør er en effektiv og lønnsom investering. Lønnsomhet kan måles på søkeordsnivå, og du får umiddelbar tilbakemelding på hva som fungerer og som eventuelt ikke fungerer.

Den største fordelen med Google Ads sammenlignet med SEO er imidlertid at det gir deg en umiddelbar eksponering, og er spesielt godt egnet for lanseringer og taktisk markedsføring. Man må heller ikke glemme at topplasseringene i Google sitt søk er forbeholdt betalte annonser. Dette medfører at hvis du konkurrerer om en god plassering i det organiske søket med mange lignende bedrifter, kan betalt annonsering sikre deg en plassering som er høyere enn den organiske synligheten til konkurrerende virksomheter. Det har også vært en generell trend de siste årene at betalte søk har fått stadig større synlighet på bekostning av de organiske søkene i Google sitt søkeresultat.

Bakdelen med Google Ads er imidlertid at det koster penger og det kan fort bli en dyr fornøyelse å betale for synlighet i Google hvis du byr på konkurranseutsatte søkeord. Du blir også belastet hver gang noen klikker på annonsen, uavhengig om dette fører til konverteringer. Likevel er den største ulempen med PPC sammenlignet med SEO, at synligheten i Google forsvinner når du stopper betalingene og kampanjen er over.

Bli en autoritet med SEO og Google Ads

Uansett om du velger å satse på søkemotoroptimalisering eller PPC i Google, så er det ikke slik at det ene utelukker det andre. Det kan være lurt å annonsere selv om virksomheten allerede kommer høyt opp i det organiske søket. Det å kombinere SEO med Google Ads kan skape en synergieffekt, ettersom målgruppen blir kjent med virksomheten din gjennom både annonser, og i det organiske søkeresultatet. Gjør du begge deler kan du oppnå maksimal synlighet i Google, og du fremstår som en autoritet innenfor din bransje. Det kan derfor være en særdeles fornuftig investering å kombinere annonsering i Google med SEO.