Effektiv innholdsoptimalisering

Det hjelper ikke å skrive langt og godt innhold hvis ikke du implementerer søkeordene i nettsidens tekster, bildebeskrivelser, metakoder og interne koblinger på en god og strategisk måte. Svært få vil få gleden av innholdet ditt hvis det dukker opp på side seks i Google?

Søkemotorene bruker en rekke faktorer for å bestemme hvor høyt nettsiden din skal rangere i søkeresultatene. Har nettstedet god html-kode? Er nettstedet mobilvennlig? Og laster nettsiden raskt? Dette er bare noen få av mange faktorer, og er elementer du som nettredaktør ikke alltid kan kontrollere. Det du derimot har kontroll over, er det som viser Google at nettsidens innhold er relevant for akkurat det brukeren søker etter. På fagspråket kalles dette for innholdsoptimalisering, eller «on page SEO» på engelsk, ettersom det innebærer å gjøre optimaliseringer på selve nettsiden.

Alle tekster på nettsiden skal optimaliseres. Dette gjelder både førstesiden, kategorisiden og ikke minst produktsiden. Det er innholdet som skal kommuniseres. Det vil si selve produktet eller tjenesten. Og her innebærer effektiv innholdsoptimalisering at relevante søkeord implementeres i:

  • Nettsidens tekster
  • Bildebeskrivelser
  • Bildefiler
  • Metakoder
  • Lenker

Optimalisering av tekst

En artikkel består tradisjonelt av overskrift, ingress, brødtekst og mellomoverskrifter. Overskriftene er den viktigste delen av teksten fordi den er ment å forklare både leseren og søkemotorene hva den gitte siden eller artikkelen har som tema. God utnyttelse av hovedoverskrift og mellomoverskrifter bidrar til effektiv økning i nettsidens synlighet i søkemotorene. Pass imidlertid på at du ikke skriver for «svevende» overskrifter, og at både hovedoverskrift og mellomoverskrifter inneholder relevante søkeord som beskriver innholdet i artikkelen.

Søkeordene bør også fremkomme i ingress og brødtekst. Her er det imidlertid viktig å ikke overoptimalisere ved å bruke de samme søkeordene igjen og igjen. La søkeorden inngå naturlig i sidens brødtekst, og varier gjerne med synonymer. Leseopplevelsen skal først og fremt være imøtekommende for leseren, deretter Google.

Alt-tekst på bilder

Bruk av bilder deler opp teksten og gjør den mer leservennlig, samtidig som bilder kan fungere som blikkfang og underbygge innholdet. Bruker du imidlertid bilder er det viktig med bildebeskrivelser. Alt-teksten er den lille teksten med gul bakgrunn som dukker opp når du holder musen over bildet. I «alt-tag» har du en god mulighet til å integrere søkeord. God og beskrivende bildebruk kan bidra til at teksten løftes frem hos søkemotorene og kan gi ditt nettsted en konkurransefordel. Husk imidlertid at teksten skal beskrive innholdet i bildet så presist som mulig. Dette hjelper både søkemotorene og brukerne å tolke bildet, og ikke minst er dette til god hjelp for blinde og svaksynte. God SEO er også bra universell utforming.

Optimalisering av bilde- og videofiler

Samtidig som det er blitt vanligere å vise bilder i Google sitt organiske søkeresultat, er det også stadig flere som bruker Google sitt bilde- og videosøk, som viser resultater fra de bestemte medieformatene. Dette gir deg som nettredaktør mulighet til å sette preg på disse søkeresultatene ved å sørge for at filnavnet inneholder relevante søkeord. Disse søkeordene skal være beskrivende for mediets innhold, og søkeordene skal være adskilt med bindesterk.

Glem ikke metatekstene

Metakoder består av «Page Title» og «Meta Description» og kan sammenlignes med tittel og ingress i en artikkel. Moderne publiseringssystemer (CMS) har egne felter på baksiden av nettstedet hvor du skal legge inn metatekster. Fortsatt er det mange som ikke vet hvilken rolle disse mindre synlige metatekstene spiller. Derfor blir de også ofte oversett, noe som er kritisk ettersom metatekstene har to viktige funksjoner:

  1. De gir bedre synlighet i søkemotoren
  2. De skal trigge klikk fra søkeresultatet

Alle sider skal ha en unik Page Title

«Page Title» vil som regel være en variant av overskriftene på siden, og skal fortelle både leser og søkemotor hva teksten konkret handler om gjennom bruk av de viktigste søkeordene. «Page Title» har lenge vært en sentral faktor i søkemotorens rangering, og er et av de viktigste stedene å plassere søkeordene på, ettersom det er det første blikkfanget, og ikke minst linken som målgruppen din gjerne skal få lyst til å klikke på i Google sine søkeresultater. Alle sidene på et nettsted skal ha hver sin unike «Page Title».

En optimal tittel inneholder bør ikke være lenger enn 66 tegn med mellomrom (er den lengre, blir den kuttet). Det er også en god regel å plassere de viktigste søkeordene først i «Page Title», og det bør ikke være flere enn maks fire søkeord per side. Plasser firmanavnet bakerst og skill gjerne søkeordene med bindestrek.

Beskriv innholdet med Meta desription

I likhet med «page title» vises heller ikke «meta description» i det synlige innholdet på nettsiden. Metabeskrivelsen ligger også på baksiden av publiseringssystemet og kommer til syne under overskriften til søkeresultatet i søkemotorene, hvor den vises med opp til to linjers tekst. Denne beskrivelsen kan du være med på å bestemme selv og tilsvarer omtrent ingressen i en artikkel.

Skriv alltid en metabeskrivelse for hver underside du får eller ønsker trafikk til. Metabeskrivelsen har ingen direkte påvirkning på rangeringen i søkemotorene, men ord brukeren har søkt på utheves i bold, samtidig som beskrivelsen gjør en viktig jobb med å overbevise leseren til å klikke seg inn på siden. Metateksten bør være en forsmak på hva som finnes på nettsiden og ha et godt argument for hvorfor noen skal besøke akkurat den siden, så her har du en unik mulighet til å påvirke søkeren til å klikke på akkurat din nettside. I likhet med «Page Title» skal hver side på nettstedet ditt ha en unik «Meta Description». Lengden på metabeskriveklsen bør ikke være mer enn 160 tegn inklusive mellomrom (er de lengre, blir de kuttet), og fortell leserne hva de nøyaktig får ut av å klikke seg inn på siden din.

N.B: Hvis du ikke har mulighet til å skrive og optimalisere alle sidenes «Meta Description», er den beste løsningen å la de være tomme. Da vil Google velge ut relevante utsnitt fra sidens brødtekst, og vise diss som linje to og tre i søkeresultatet.

Tre typer lenker

Det er vanlig å skille mellom tre typer lenker på Internett.

1. Inngående lenker
2. Utgående lenker
3. Interne lenker

Inngående lenker eller «backlinks» som det heter på engelsk, har alltid vært en svært viktig rangeringsfaktor hos Google. Samtidig er dette noe man ikke har direkte kontroll over ettersom slike lenker krever at noen andre kobler seg til din side. Dette gjør at man definerer denne typen lenker som lenkebygging, og ikke er en del av det som kalles innholdsoptimalisering.

Bind sammen nettstedet med interne lenker

Interne lenker er derimot en en viktig del av innholdsoptimaliseringen, og er noe som ofte blir undervurdert av mange som jobber med nettsider. Interne koblinger binder nettstedet sammen og gjør det enklere for søkemotorene å oppdage sidene. Interne lenker gir også en liten ekstraverdi til sidene det lenkes til. Du kan med andre ord både skape verdi for dine besøkende, og samtidig styrke plasseringen av nettstedet ditt i Google ved å koble sammen sidene ved bruk av beskrivende søkeord. Ikke bruk «klikk her» eller «Les mer» når du lager interne lenker. Sørg for at søkeordene inngår i interne koblinger på nettsiden din, slik at både brukerne og Google vet hva sidene det lenkes til handler om. Du kan også med fordel sette inn titler på koblingene som inneholder søkeordene dine. Disse blir vist når du holder musen over koblingen. Husk også at interne koblinger skal i alltid åpnes i samme vindu.

Skap verdi med lenker til eksternt innhold

Hvis du kobler til eksternt innhold som skaper verdi for målgruppen din og har direkte relevans til siden du kobler fra, vil Google belønne deg med en bedre plassering, ettersom disse lenkene kan gi Google ytterligere signaler om hva ditt innhold handler om. Dette gjelder spesielt nye sider, hvor du kan koble deg til nettsider som har autoritet innenfor din bransje. Husk imidlertid å ikke ha for mange utgående lenker. Nettsiden du kobler til skal alltid underbygge ditt budskap og emnet du beskriver på siden du lenker fra. Utgående lenker bør også peke til god naboskap. Det vil si troverdige nettsteder med godt og relevant innhold, og som gir ytterligere verdi til leseren. Husk også at eksterne lenker skal alltid åpnes i nytt nettleservindu slik at leseren ikke forsvinner fra deg.