SEO for nettaviser

Publisering av nyhetsartikler er ingen garanti for å kunne rangere høyt i Google og tiltrekke seg trafikk til din nettavis. Grunnprinsippene for søkemotoroptimalisering gjelder også for nyhetsnettsteder. Likevel er SEO for nettaviser annerledes sammenlignet med tradisjonell søkemotoroptimalisering. Google har et eget økosystem for nyhetsartikler der hastighet er en vesentlig faktor.

Google er ikke bare verdens største søkemotor. De er også en portvakt i det moderne informasjonssamfunnet. Folk søker etter alt mulig på Google. Dette inkluderer også nyheter om nåværende hendelser. Alt fra små nisjeaviser til store nyhetsmedier som dekker internasjonale nyheter bør ha et konstant fokus på å bli funnet i Google sitt søk. Dette må nyhetsredaksjoner ta innover seg enten de liker det eller ikke.

Samtidig har nettavisene en stadig mindre del av den samlede nettrafikken. Nettet flyter over av innhold med lav kvalitet og liten verdi. Vi lever i en tid med et fragmentert informasjons- og nyhetsbildet, der alle får mulighet til å ytre seg, dele og kommentere innhold. Dette har medført til en økning av konspirasjonsteorier og nyheter med manglende kildehenvisninger. Det har aldri vært viktigere med digitalt kvalitetsinnhold enn det er akkurat nå. Dette har også blitt Google bevisst på. Nettaviser har med sin redaktør- og vær varsom plakat, både autoritet og troverdighet. Google stoler på journalistikken, og de har siste årene hatt stadig større fokus på å både løfte frem journalistisk kvalitetsinnhold og hindre spredningen av falske nyheter.

Journalister må lære seg SEO

Samtidig har journalistyrket endret seg. Selv om nettjournalisten allerede er en travel yrkesutøver, må han nå også forholde seg til søkemotoroptimalisering i tillegg til kilder og artikkelskriving. En godt skrevet artikkel er bare halve jobben. Skal nyhetsartikkelen bli funnet og lest gjennom Google må han også sørge for at den er søkemotoroptimalisert. Dette innebærer for journalisten å finne og implementere søkeord eller søkefraser, og optimalisere innholdet etter de nyeste SEO-standardene.

Heldigvis er tiden med overoptimalisering med overdreven bruk av søkeord og ulike «black hat» teknikker over. Etter Googel sine algoritmeoppdateringer i 2011 (Panda) og 2012 (Penguin), blir denne typen taktikker hardt straffet. Dette er gode nyheter for journalistene ettersom de slipper å jobbe med tvilsomme SEO-strategier som bryter med deres journalistiske verdier. Moderne søkemotoroptimalisering handler om å tilpasse innholdet til den digitale leseren, og ikke skrive for maskiner. Skriving med fokus på synlighet i Google kommer naturlig så lenge man forstår fordelene. Det handler om å få det i ryggmargen slik at man ikke kaster bort dyrebar tid. Søkemotoroptimalisering for nettaviser er en kostnadseffektiv strategi så lenge du produserer godt og unikt innhold, er bevist på dine søkeord, og de tekniske hygienefaktorene er på plass.

SEO bak betalingsmuren

Nettaviser er annerledes enn de fleste andre nettsteder, noe som også får konsekvenser for søkemotoroptimaliseringen. Nettjournalistene opererer med en kontinuerlig deadline, noe som gir nettavisene har en konstant strøm av nytt innhold. De fleste av leserne tiltrekkes også mot nettavisene på grunn av nyhetsartikler med kort holdbarhetsdato.

Samtidig er tiden da nyhetsredaksjonene kannibaliserte sitt eget innhold og gjorde papirinnholdet gratis tilgjengelig i nettutgaven er over. I dag ligger mesteparten av innholdet til nettavisene bak en betalingsmur, og det er to grunner til at dette er problematisk ut fra et SEO-ståsted.

1. Google sine søkeroboter får ikke til å indeksere alt innholdet når det kun er overskriften og eventuelt et bilde og ingress i nyhetsartikkelen som er tilgjengelig.

2. En betalingsmur er også en dårlig brukeropplevelse, noe som medfører at mange klikker seg ut igjen. Dette sender signaler til Google at leserne ikke likte brukeropplevelsen, noe som igjen medfører at nettsiden mister ranking og dermed synlighet i Google.

Disse to faktorene medfører at nyhetsartikler bak en betalingsmur ikke har mulighet til å rangere høyt i Google sitt ordinære søk uavhengig om de har kort holdbarhetsdato. Som et svar på dette har Google lansert Google Nyheter.

Hva er Google Nyheter og Hovedoppslag?

Google Nyheter er en tjeneste fra Google hvor de løfter frem nyhetsartikler fra nettaviser og andre nyhetsnettsteder, hvor domeneautoritet er viktig og betalt innhold ikke blir straffet. Google Nyheter er kun tilgjengelige for nyhetsnettsteder og genererer ekstreme mengder med trafikk. Får din nyhetsredaksjon bare en liten brøkdel av denne trafikken, kan det gi nettavisen en massiv trafikkøkning.

Det et imidlertid svært lite av trafikken som kommer direkte fra siden Google Nyheter eller fanen Nyheter i Googel sitt søkeresultat. Majoriteten av Google sin trafikk til nettaviser kommer fra det som heter Hovedoppslag. Dette er snippets som blir løftet frem fra Google Nyheter, og som ligger øverst i det ordinære Google-søket (posisjon 0).

Hvordan optimalisere for Google nyheter?

Tid er en vesentlig faktor i nyhetsbransjen. Nyhetsartikler er ferskvare og Google har derfor ikke tid til dybdeanalyse eller gjentakende indekseringer av artiklene som blir publisert under Google nyheter. Når du publiserer en nyhetsartikkel for Google Nyheter vil den enten rangere eller ikke rangere i løpet av minutter, og den vil være synlig i maksimalt 48 timer under Hovedoppslag. Det tar derfor langt kortere tid før du ser effekten av nyhets-SEO sammenlignet med tradisjonell SEO som ofte tar måneder eller kanskje år. Søkemotoroptimalisering for nettaviser er det nærmeste du kommer SEO i sanntid, og det korte tidsvinduet kan gi deg som optimaliserer nye muligheter.

I tradisjonell innholdsoptimalisering må man forholde seg til to ulike typer titler som kan ha ulik tekst.

1. «Title Tag» som er den blå linjen som fremkommer i Google sitt søkeresultat. I tradisjonell SEO er «Title Tag» kanskje den viktigste faktoren for rangering, men på grunn av hastigheten innen nyhets-SEO er Title Tag nærmest betydningsløs for nyhetsartikler som ønsker å rangere i Google Nyheter.

2. Den andre tittelen er artikkeloverskriften (H1). Når søkerobotene ikke får muligheten til å indeksere verken ingress, brødtekst med bilder og mellomoverskrifter, blir artikkeloverskriften en veldig viktig rangeringsfaktor. Er du grundig med å finne de riktige søkeordene eller søkefrasen, og innarbeider disse i artikkeloverskriften, kan dette være med å løfte artikkelens synlighet som snippets (posisjon 0) under Hovedoppslag i Google. Artikkeloverskriften bør bestå av minimum 10 tegn og maksimalt 110 tegn, og mellom 2 og 22 ord. Det er også viktig å unngå spesialtegn som bindestrek og utropstegn i artikkeloverskriften ettersom disse tegnene vil bryte URL-strukturen.

Det finnes flere måter å utføre en søkeordanalyse på, men for nettjournalister er Google Trends en god plass for å finne potensielle søkeord og søkefraser. Med dette verktøyet får du innsikt i hva nordmenn søker mest på akkurat nå. Det er også viktig at søkeordene eller søkefrasen du velger er beskrivende for innholdet i artikkelen. Det er med andre ord ikke her du skal skrive svevende blomsterspråk eller komme med mer eller mindre morsomme poenger i form av et ordspill.

Google Nyheter foretrekker også artikler som er illustrert med et bilde. Skal din artikkel bli løftet fram som «snippets» under Hovedoppslag må artikkelen ha et bærende bilde. Dette bildet skal være vertikalt og være minst 696 pixler bredt. I likhet med tradisjonell innholdsoptimalisering skal bildebeskrivelsen (alt-tag) og navnet på bildefilen beskrive hva bildet inneholder.

Nyhetsartiklene kan også med fordel tagges med stikkord. Tagging av nyhetsartikler kan være med å gi nettavisene autoritet innefor områder de skriver om regelmessig. Nyheter om den lokale fotballklubben kan være et godt eksempel på dette.

Google liker originalinnhold

I en travel arbeidshverdag kan være fristende å kopiere nyhetsartikler fra andre nettsteder, og republisering eller lett omskriving av andres innhold er også en vanlig praksis blant nettaviser. Dette er imidlertid en dårlig strategi i forhold til SEO. Selv om du referer til kilden, kan denne praksisen skade artikkelens ranking. Google registrerer plagiater og filtrerer ut denne typen innhold fra sitt søkeresultat, og på sikt kan denne praksisen svekke domeneautoriteten til nettavisen. Hvis man ønsker å rangere i Google bør man lage mest mulig originalt innhold. Og hvis du må absolutt må kopiere andres innhold bør du skrive om artikkelen med egne ord.

Vis hvem du er

I Google Nyheter er domeneautoritet og troverdighet enda viktigere enn tradisjonell søkemotoroptimalisering. Skal din nettavis få denne troverdigheten må den være transparent. Journalister og redaktører bør derfor fremstå med navn og kontaktinformasjon, og kilder bør lenkes til hvis det underbygger budskapet i artikkelen. Nettavisen bør også være åpen om eierskap, redaksjonelle bindinger og etisk regelverk.

Teknisk SEO for nettaviser

I likhet med alle typer nettsteder må det tekniske være på plass for at nettaviser skal være synlig i Google. Teknisk SEO er ett sett av hygienefaktorer som må være på plass for å rangere i Google, og noen av disse tekniske hygienefaktorene er spesielt viktig for nettaviser og Google Nyheter.

Lag egen XML-sitemap for Google Nyheter. Hastighet er som tidligere nevnt viktig for nettaviser, og det aller viktigste premisset for synlighet i Google Nyheter er at Google raskt kan gjennomsøke og indeksere ditt nettsted. Når Google sine søkeroboter opplever problemer med å gjennomsøke din nettavis, kan dette medføre at det er sider som ikke blir indeksert, og at deler av nettavisen vil bli usynlig i Google sitt søk. Nettaviser består tradisjonelt av mange sider, og det er derfor viktig å utvikle en egen XML-sitemap uten feil for Google Nyheter. En XLM-sitemap for Google Nyheter bør:

  • Kun inneholde nyheter fra de siste 48 timene.
  • Være oppdatert fortløpende etterhvert som nyhetene blir publisert.
  • Oppdatere den eksisterende sitemapen, og ikke lage en ny sitemap for hver artikkel

Google har detaljerte instruksjoner for hvordan du skal lage og validere egen sitemap for Google Nyheter.

Nettavisen skal kun være tilgjengelig i HTML-format. På grunn av hastighet og begrenset indeksering er det spesielt viktig at koden til nettavisen er mest mulig «ren» og uten kodefeil. Det har vært en vanlig praksis blant nettaviser å lage innhold i JavaScript, men denne typen innhold vil i likhet med PDFer ikke bli indeksert. Innholdet i nettavisen skal kun være tilgjengelig i HTML.

Bruk riktige nyhetskategorier. Google Nyheter sitt brukergrensesnitt består av ulike nyhetskategorier. I den norske versjonen av Google Nyheter heter disse: Norge, Verden, Næringsliv, Vitenskap og teknologi, Underholdning og Sport. Norske nettaviser bør ideelt sett organisere sitt innhold på samme måte for en lettere indeksering av både kategorisider og ikke minst de underliggende sidene.

Bruk strukturerte data. Strukturerte data er en standardisert måte å legge frem informasjon om ditt nettsted slik at Google lettere kan forstå hva nettsiden handler om. Strukturerte data hjelper også organiske søketreff med å se bedre ut, og gir høyere klikkrate på søkeresultatet. Schema.org har oppsett for alle typer innhold – inkludert nyhetsartikler.

Skal ditt betalte innhold rangere i Google Nyheter og eventuelt Hovedoppslag er det også viktig å fortelle Google at dette innholdet ligger bak en betalingsmur ved å bruke strukturerte data. Det vil si at det betalte innholdet er lesbart for Google sine søkeroboter selv om det ikke er tilgjengelig for de som ikke abbonerer på nettavisen.

Bruk unike og lesbare URLer. Artiklenes URLer er unike identifikatorer for indekseringen i Google Nyheter. URLene til nyhetsartiklene bør derfor være både unike og permanente. Skal du oppdatere en eksisterende artikkel kan det imidlertid være en god taktikk å endre overskriften for å få en ny indeksering, men denne praksisen bør ikke misbrukes. URLer skal også være lesbare og beskrivende for innholdet. Et eksempel på det motsatte er URLer som også består av tall.

Hva er Google Discover?

Google Discover er en annen mulighet til å oppnå synlighet for dine nyhetsartikler. Google Discover ble lansert i 2018, og er et innholdsfeed for mobiltelefoner. Google Discover ligger til venstre for Android -startskjermen og i Googles mobile app. Innholdet i Google Discover er kontekstuelle forslag fra Google uten at du trenger å søke på noe som helst. Forslagene er imidlertid basert på din søkehistorikk. Selv om Google Discover kan løfte frem ulike typer innhold, prioriterer de hovedsaklig ferske nyheter i innholdsfeeden. Lokasjon er også en viktig faktor for synlighet i Google. Dette betyr at nettaviser med en lokal profil har større sjanser for synlighet i Google Discover enn andre nettsider, noe som kan være en kilde til mye trafikk.

Det er fortsatt mye usikkerhet rund hva som må til for at ditt innhold skal bli løftet frem i Google Discover, men det er på det rene at det er mye av det samme innholdet som blir løftet frem der som i Google Nyheter. Google har imidlertid kommunisert at de prioriterer artikler som:

  • Har et høykvalitetsbilde som er minst 1200 pixler bredt.
  • Laster raskt på mobil.
  • Følger retningslinjene til Google Nyheter.

Du kan følge med hvordan dine artikler gjør det i Google Discover i en egen rapport i Google Search Console.

Skriv eviggrønne artikler

Nettavisers sitt hovedfokus vil alltid være å publisere hendelseorienterte nyhetsartikler som har kort holdbarhetsdato. De vil innen SEO si artikler som genererer trafikk i en kort periode før de blir irrelevante og mer eller mindre usynlige i Google Nyheter. Dette medfører at hvis en nettavis skal opprettholde nettrafikken fra Google, så må den stadig pumpe ut ferske nyhetsartikler.

Det finnes imidlertid en annen måte å sikre seg en jevn strøm av trafikk fra Google. Nettaviser har også gode forutsetninger for å kunne rangere høyt i Google sitt ordinære søkeresultat ettersom de har allerede har høy domeneautoritet, og ikke trenger å ha fokus på å bygge lenker. Dette krever imidlertid at artiklene ikke er gjemt bak en betalingsmur slik at de får en fullverdig indeksering. Google anbefaler også nettavisene å ha en viss mengde artikler gratis tilgjengelig.

«Evergreens» er et begrep som er hentet fra populærmusikken og beskriver hitlåter som blir spilt på radio i flere tiår etter lansering, og som genererer en jevn strøm av penger over lang tid. Innenfor den moderne nettjournalistikken kan man også skrive «Evergreens». Det vil si relevante og nyttige kvalitetsartikler med lang holdbarhetsdato som kan være synlige i Google sitt ordinære søkeresultat i flere år. Eksempler på potensielle «Evergreens» i journalistikken er tidløse nisjeartikler innen finans, teknologi og ikke minst livsstil. Det vil si innhold som folk alltid vil være interessert i. Eksempelvis «Hvordan starte en bedrift?» eller «Hvordan få strandkroppen?» Hvis du sørger for effektiv innholdsoptimalisering av denne typen artikler så kan de potensielt rangere høyt i Google sitt organiske søk i årevis på sine prefererte søkeord, og nettavisen kan i teorien selge annonser på dette innholdet i mange år.